Sjekkliste.
Liste dere kan bruke når dere planlegger hva dere trenger på turen